Külmaseade01

Väikeveoki kaubaruumi külmaseadmete müük, paigaldus, hooldus ja remont.

Konsulteerime külmaseadme valikul – leiame parima lahenduse vajaliku temperatuuri saavutamiseks väikeveoki kaubaruumis. Külmaseadme valikul arvestame kauba eripära, veo eesmärki ning sellest tulenevalt tegelikku temperatuuri vajadust.

Teeme koostööd järgmiste külmaseadmete tootjatega: