Külmaseade

Väikeveoki kaubaruumi külmaseadmete müük, paigaldus, hooldus ja remont.

Tööprotsess

Leiame parima lahenduse vajaliku temperatuuri saavutamiseks väikeveoki kaubaruumis. Külmaseadme valikul arvestame kauba eripära, veo eesmärki ning sellest tulenevalt tegelikku temperatuuri vajadust.

Teeme koostööd järgmiste külmaseadmete tootjatega:

Võta ühendust:
+372 6782 350
ET
RU
EN
FI